Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

74 % Dobrá písnička Špatná písnička 26 %

47 lidí

Text písně

Jednou se rozkřiklo po kraji
Že kruťas čeština džin
V úkrytu chystá se potají
Hanebný vykonat čin
Stalo se, co se čekalo
Tu do vesnice džin vpad
Mrtvolné ticho nastalo
Když na chlapy začal řvát:
Kdo chce být živ a zdráv
Být i nadále honcem krav
Musí se vyznat v pravopisu
Vyjmenovaných slov
Tu před předstoupí před něj odvážná
Vazelína Džen
Co v procvičování pravopisu
Natrhne tričko všem
Prý nejen chlapi zde dovedou
Odříkat zas a znova
Jak v řadě jdou pěkně za sebou
Vyjmenovaná slova

Zkřivil čeština džin svůj ret
A Vazelíně do očí hned
Pěkně ti zobáček zobe
Tak jmenuj, chci slova po B:
Být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek
Nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý
Bylina, hmm, býk a babyka

Chmuří se kruťas, hlavu zved
No co by jsi chtěl, džine, slyšet teď
Chci slyšet, než by jsi řek popel
Jmenovat slova po L:
Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout
Plýtvat, plyn, slynout, vzlykat, lysí, lýtko
Lýko, lyže, pelyněk, plyš a plytký

Všem chlapům v žilách stydne krev
Čeština džin je jak v kleci lev
Vsaď se, že budeš mlčet jak totem
Teď se tě zeptám na slova po M:
My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď
Mýto, mýtina, zamykat, smyk, dmýchat
Chmýří a nachomýtnout se

Džin oči mhouří, začíná tát
Zdá se, není čeho se bát
Jsi jako hříbě, které kope
Teď tedy jmenuj slova P:
Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto
Klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr
Pýřit se a čepýřit se

Kruťas je vedle, zkouší dál
Co kdyby náhodou zázrak se stal
A teď mi, děvenko, pověz
Umíš snad také slova po S:
Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat
Sýkora, sysel, sýček, syčet a ještě sypat

Kochá se pohledem na děvče džin
Konat se nebude hanebný čin
Zobáček zobe, ale i klove
Co takhle jmenovat dál slova po V:
Vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra
Výr, povyk, výheň, vyžle a slova s předponou vy a vý

Sbíhá se vesnice, každý je hrd
Nikomu nehrozí násilná smrt
Zbabělci konečně opouští klozet
Džin říká laskavě, tak a teď po Z:
Brzy, jazyk, nazývat

A tak Vazelína Džen
Toho dne pomohla všem
Svým procvičováním pravopisu
Vyjmenovaných slov
A záhy se rozkřiklo po kraji
Že kruťas čeština džin
Chystanou svatbou se netají
Tomu se říká čin

Stalo se, co se čekalo
Vazelína Džen
Když v bílém šla, se plakalo
Jak líbila se všem

Informace

Přidáno: 31. 7. 2015 - 10:21 | Aktualizováno: 24. 5. 2019 - 19:17 | Kategorie: Písničky | ID: 8796

Web používá cookies. OK Info